تصویربردار و یا فیلمبردار ویزیتی: این گروه از خدمات دهندگان بصورت ویزیت پروژه ای فعالیت نموده و به کسب درآمد میپردازند.

در این سامانه اطلاعان ارتباطی فقط توسط کاربران آتلیه و دفتردار که توسط مجموعه آفیشیار، احراز هویت شده باشند و با نقش کاربری استودیو حضور دارند، قابل مشاهده هستند.

یک تصویربردار معمولا برای یک پروژه خاص با نوع خدمات معین و برای تاریخ مشخص توسط آتلیه و یا دفتر داران آفیش  می شود.

فیلمبرداران ویزیتی به رسته های خدماتی زیر دسته بندی می شوند :

فیلمبردار باغ عمارت عروس – فیلمبردار مراسم – فیلمبردار فرمالیته – فیلمبردار صنعتی تبلیغاتی – فیلمبردار همایش و سمینار – رونینکار – هلیشات کار – کرین کار

هدف آفیشیار ایجاد بانک اطلاعات مشاغل برای خدمات دهندگان به آتلیه و دفتر داران، جهت تصحیل در آفیش و سرعت در ایجاد تیم اجرایی یک پروژه عکاسی و فیلمبرداری است.

آفیشیار هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات تصویربرداران ندارد و صرفا یک واحد معرفی و ارتباط دهنده است .

نمایش ۱ - ۲۱ از ۲۱