عکاس ویزیتی و یا عکاس ویزیتکار : به گروهی از عکاسان اطلاق می شود که برای آتلیه و دفتر داران بصورت پروژه ای خدمات عکاسی ارائه می نمایند .

این دسته از عکاسان ، برای هر پارت عکاسی، ویزیت و نرخ متناسب با مهارت و خدمات ارائه شده را دریافت میکنند.

ویزیتکارانی که به شغل عکاسی کسب درآمد میکنند به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

عکاس باغ و عمارت عروس – عکاس فرمالیته – عکاس مراسم – عکاس کودک و خنواده – عکاس صنعتی و تبلیغاتی –  عکاس خبری و همایش – عکاس آتلیه هنری

نمایش ۱ - ۷ از ۷