اجرا پروجکشن  و آفیش پروجکشن :

یکی از آیتمهای خدمات فیلم و عکس عروس ؛ نمایش کلیپ پروجکشن در پایان مراسم عروسی می باشد .

کلیپ پروجکشن ممکن است از فیلم و عکسهای همان روز و یا در روز فرمالیته و گاها  بصورت تلفیقی انتخاب، تدوین و در پایان مراسم  پخش شود.

آتلیه و دفترداران عموما نصب و نمایش کلیپ پروجکشن شب مراسم را به یکی از مجریان این امر با عنوان آفیش اجرا پروجکشن می سپارند

اجرا کنندگان پروجکشن را به همراه تجهیزات لازم را میتانید در دسته اجرای پروجکشن بیابید میتوانند این مجریان را در این دسته بیابید.

در این دسته مجریان نصب و نمایش پروجکشن  خود را در قالب یک آگهی به آتلیه و دفترداران معرفی نمایند.

تجهیزات لازم جهت اجرای پروجکشن : دستگاه پروجکشن + لپتاپ + باند اکتیو + پایه و پرده پروجکشن و همچنین کابلهای ارتباطی را برای پخش اجرای کلیپ پروجکشن،

نمایش ۱ - ۲ از ۲