فروشنده آتلیه سیار یکی از اعضاء تیم آتلیه سیار است که به امور ثبت سفارش و وصول مبالغ و تحویل خدمات می پردازد.

متصدی فروش در تیم آتلیه سیار نقش بسازی در بالا بردن حجم فروش خدمات دارد.

در این دسته فروشنده های تیم آتلیه سیار،خود را جهت آفیش به همکاران آتلیه و دفتر دارا و همچنین  مدیران تیمهای آتلیه سیار معرفی نمایند

نمایش ۱ - ۱ از ۱