فیلمبردار باغ و عمرات عروس :

فیلمبردارارن پروژه ای  به چند دسته تقسیم می شوند و بصورت روزانه  از طرف آتلیه و دفترداران مورد آفیش و رزرو قرار میگیریند

یکی از عوامل اصلی تیم پروژه عکاسی و فیلمبرداری عروس، فیلمبردار باغ و عمارت است که معمولا تصاویر اصلی را ثبت میکنند.

دسته فیلمبردار باغ عمارت، جهت معرفی این گروه از ویزیتکاران، به آتلیه و دفتر داران ایجاد گردیده.

با بررسی توانمندی و نمونه کار و نرخ اعلامی و اکانتهای سایر همکاران، فیلمبردار متناسب با پروژه  خود را انتخاب و آفیش نمایید

نرخ ویزیت و توضیحات اختصاصی از ویزیتکاران را فقط آتلیه و دفتر دارانی که هویت آنها به تائید آفیشیار رسیده باشند، نمایش داده می شود

 

نمایش ۱ - ۱۳ از ۱۳